• 11 JAN 16

  Visolie zinvol bij reumabehandeling

  Een hoge dosis visolie versterkt het effect van de standaardbehandeling van reuma. Dit blijkt uit een studie waaraan 139 patiënten deelnamen die niet langer dan een jaar reuma hadden.

  De patiënten werden reeds behandeld met een combinatie van methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine. Daarnaast kregen ze foliumzuur, omdat methotrexaat interfereert met het foliumzuurmetabolisme. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen per dag 5,5 gram (suppletiegroep) of 0,4 gram (controlegroep) omega 3-visvetzuren. De patiënten werden gedurende een jaar gevolgd. Driemaandelijks werd het effect van de behandelingen op de ziekte onderzocht.

  In de suppletiegroep sloeg de medicinale behandeling significant beter aan dan in de controlegroep. Ook hadden personen in de suppletiegroep tweemaal zoveel kans op een langzamere progressie van de aandoening in vergelijking met personen in de controlegroep. Er was geen verschil in bijwerkingen tussen beide groepen.

  Suppletie met een hoge dosis visolie kan de medicinale behandeling van reuma versterken, zo blijkt uit de resultaten van deze studie.
  Proudman SM, James MJ, [..], Cleland LG. Fish oil in recent onset rheumatoid arthritis: a randomised, double-blind controlled trial within algorithm-based drug use. Ann Rheum Dis 2013 [Epub ahead of print]