• 03 OCT 22

  Visolie supplement verbetert informatieverwerking bij kinderen

  Een in Thailand uitgevoerde RCT van 12 weken heeft aangetoond dat toevoeging van omega-3 visolie aan het dieet van een kind de informatieverwerking verbetert.

  Onderzoekers van de Swinburne University, de Mae Fah Luang University, de Dhurakij Pundit University en de Maha Chulalongkorn Rajavidyalaya University voerden een onderzoek uit naar het effect van visoliesupplementen op de informatieverwerking bij kinderen.

  De onderzoekers onderzochten de voordelen van het visoliesupplement ten opzichte van een placebo bij 120 gezonde kinderen tussen zes en twaalf jaar oud.

  De jongeren werden willekeurig toegewezen om of twee visolie-capsules, of één visolie-capsule en één placebo-capsule, of twee placebo-capsules gedurende 12 weken dagelijks in te nemen. Bij dit onderzoek werd tonijnolie gebruik met 260 mg DHA en 60 mg EPA per capsule.

  Het doel van de proef is na te gaan hoe aanvulling met visolie het werkgeheugen en de cognitieve functie van kinderen beïnvloedt.

  Met behulp van een gecomputeriseerde cognitieve test werden aandacht, verwerkingssnelheid, remming en geheugen onderzocht voor de start en aan het einde van de studie.

  Het onderzoek werd gefinancierd door Max BioCare, met hulp van de Mae Fah Luang Universiteit en de Maha Chulalongkorn Rajavidyalaya Universiteit.

  Bevindingen

  De onderzoeksresultaten suggereren dat de inname van visolie de cognitieve verwerking en oplettendheid in de loop van de tijd kan verbeteren.

  De conclusie was gebaseerd op veranderingen in event-related potentials (ERP’s), die werden gebruikt om veranderingen in hersenactiviteit te volgen terwijl geheugen, aandacht en remming van de kinderen werden getest.

  Zeer kleine elektrische spanningen in de hersenen als reactie op bepaalde gebeurtenissen of stimuli staan bekend als event-related potentials.

  De groep die twee visoliecapsules innam, vertoonde een hogere gemiddelde ERP-amplitude voor alle cognitieve functietests dan de groepen die slechts één visoliecapsule of alleen een placebo innamen.

  “De ERP-meting en analyse van de hersenactiviteit tijdens de cognitieve tests toonden een toename van de ERP-amplitude aan. Visolie had een dosis-respons effect op ERP amplitudes voor alle cognitieve beoordelingen.

  Onze gegevens suggereren dat inname van visolie consequent de cognitieve verwerking, aandacht en veranderingen in hersenactiviteit met betrekking tot het werk- en langetermijngeheugen verbetert.

  Bij kinderen en tieners die in goede gezondheid verkeren zijn “ERP-veranderingen vaak gerelateerd aan de groei van de hersenen”, aldus de onderzoekers.

  Tijdens de tests was er echter geen waarneembaar verschil tussen de drie groepen wat betreft reactietijden, nauwkeurigheid of foutenpercentages. De onderzoekers vermoeden dat de gebruikte tests niet gevoelig genoeg zijn om kleine veranderingen in de prestaties op te sporen.

  Beperkingen

  De studie is gelimiteerd doordat de verschillen tussen visoliesuppletie en een placebo niet werden beoordeeld door het meten van fysiologische parameters zoals cortisol in het bloed of andere biochemische indicatoren.

  “Hoewel een effect werd aangetoond, werden veranderingen in fysiologische markers en hun relatie tot de effecten niet onderzocht in dit onderzoek, wat inzicht had kunnen geven in de werkingsmechanismen.

  Volgens de onderzoekers moeten meer fysiologische en biochemische metingen worden verricht om te verduidelijken hoe visolie de cognitieve en hersenfunctie beïnvloedt.

  Bron:
  Foods – MDPI – ResearchGate (PDF)
  PubMed