• 29 OCT 22

  Inname van visolie beperkt schade door luchtvervuiling

  Een gerandomiseerde controleproef uitgevoerd in China suggereert dat suppletie met visolie de ontstekingsreacties veroorzaakt door luchtverontreiniging zou kunnen helpen verminderen. De proef was gericht op fijnstof (PM2.5), een belangrijke luchtverontreinigende stof die een aanzienlijke bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid. Volgens de studie kan suppletie met visolie voordelen opleveren door het vetzuurmetabolisme te moduleren. Onderzoekers suggereren dat dit een plausibel biologisch mechanisme biedt voor hoe suppletie werkt.

  Studie met 70 studenten in Shanghai, China

  De studie, getiteld ‘Mechanistic insights into the health benefits of fish-oil supplementation against fine particulate matter air pollution: a randomized controlled trial’, werd tussen september 2017 en januari 2018 uitgevoerd bij gezonde studenten in Shanghai, China. 70 studenten, waarvan 65 de proef voltooiden. De deelnemers werden willekeurig toegewezen om tijdens de onderzoeksperiode twee capsules visolie (rijk aan omega-3) of zonnebloemolie (rijk aan omega-6) per dag in te nemen. Elke capsule bevatte 1,25 g visolie met 36% eicosapentaeenzuur (EPA) en 24% docosahexaeenzuur (DHA).

  Onderzochte effecten

  Onderzocht werd de mogelijke biologische mechanismen van visoliesuppletie tegen PM2.5-geïnduceerde effecten op biomarkers van systemische ontsteking, coagulatie, endotheel disfunctie en oxidatieve stress. De bevindingen toonden aan dat de impact van blootstelling aan PM2.5 sterker was in de placebogroep.

  Uit de studie bleek dat de PM2.5-concentratie in de omgeving een ontstekingsbevorderende werking had in de zonnebloemoliegroep, maar niet in de visoliegroep. De auteurs ontdekten ook dat suppletie met visolie de effecten van blootstelling aan PM2.5 op pro-inflammatoire metabolieten niet alleen zou kunnen verminderen, maar zelfs omkeren.

  Effect PM2.5 op DHA waardes

  Er bleek ook dat elke toename van 10 µg/㎥ in de PM2.5-concentratie in de omgeving resulteerde in een afname van 5,24% DHA in de placebogroep en 0,06% in de visoliegroep. De deelnemers in de visoliegroep hadden zichtbaar hogere niveaus van EPA en DHA in vergelijking met hun uitgangswaarden en die in de placebogroep.

  Opgemerkt moet worden dat de studie enkele belangrijke beperkingen heeft, waaronder de kleine steekproefomvang en mogelijke fouten in blootstellingsmetingen. De effecten van de inname van voedingsstoffen via de voeding en de mogelijke effecten van suppletie met zonnebloemolie op het metaboloom konden niet volledig worden uitgesloten.

  Eerdere studies hebben PM2.5-vervuiling in verband gebracht met nadelige gezondheidsresultaten. De PM2.5-niveaus in China blijven ondanks een reeks luchtzuiveringsacties boven de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoewel luchtreinigers en filters de schade veroorzaakt door blootstelling aan PM2.5 kunnen verminderen, zijn deze maatregelen niet zo effectief op het platteland of in outdoor settings. In dergelijke gevallen kan dieetinterventie een eenvoudige en effectieve aanpak bieden om de individuele gezondheid te beschermen, suggereren de auteurs.

  Bronnen:
  BioMed Central
  NutraIngredients