• 11 JAN 16

  Adequate omega-3 status voorkomt infarct

  Ouderen met een adequate omega 3-visvetzuurstatus hebben minder kans op kleine herseninfarcten.

  In de Cardiovascular Health Study kregen 3660 vijfenzestigplussers tussen 1992 en 1994 een MRI-scan van de hersenen. Van hen ondergingen 2313 personen na vijf jaar opnieuw een MRI-scan. Deelnemers die in het verleden een infarct hadden doorgemaakt, werden uitgesloten van deelname. In het bloed werd de omega 3-status bepaald en gerelateerd aan de resultaten van de MRI-scans.

  Personen met de hoogste omega 3-visvetzuurstatus hadden met 40% significant minder kans op een TIA in vergelijking met personen met de laagste omega 3-visvetzuurconcentratie. Een hogere omega 3-visvetzuurstatus was tevens geassocieerd met een betere kwaliteit van de witte massa, het deel van de hersenen dat de gemyeliniseerde uitlopers bevat.

  De omega 3-visvetzuurstatus – een indicatie van de visconsumptie – is geassocieerd met een lager risico van kleine infarcten bij ouderen en kan mogelijk beschermen tegen cognitieve achteruitgang op oudere leeftijd.

  Virtanen JK, Siscovick DS, [..], Mozaffarian D. Circulating omega-3 polyunsaturated fatty acids and subclinical brain abnormalities on MRI in older adults: the cardiovascular health study. J Am Heart Assoc 2013; 2(5):e000305