• 24 SEP 12

  Visoliesuppletie remt celveroudering

  Wetenschappers van de Ohio State University College of Medicine hebben vastgesteld dat suppletie met omega-3 vetzuren een gunstig effect heeft op de lengte van telomeren in leukocyten en de veroudering van deze immuuncellen kan remmen.
  Telomeren zijn stukjes DNA-keten die zich aan het uiteinde van chromosomen bevinden en die korter worden naarmate de cel zich vaker deelt en veroudert. Als de telomeren volledig zijn verbruikt gaat de cel in apoptose (sterft af). De lengte van de telomeren wordt gereguleerd door het enzym telomerase, maar pro-inflammatoire cytokinen en oxidatieve stress kunnen het korter worden, en dus de celveroudering, versnellen. In eerdere onderzoeken zijn al verbanden gelegd tussen kortere telomeren enerzijds en een ongezonde leefstijl, leeftijdsgerelateerde aandoeningen en vroeg overlijden anderzijds.

  In deze dubbelblinde placebogecontroleerde studie wilde men onderzoeken of suppletie met omega-3 vetzuren invloed zou kunnen hebben op de lengte van telomeren in immuuncellen (leukocyten), het telomerase en de oxidatieve stress. Aan het onderzoek deden 106 gezonde volwassenen van middelbare en oudere leeftijd mee met een hoofdzakelijk zittend bestaan en weinig fysieke activiteit. Gedurende vier maanden kreeg een deel van deze groep dagelijks 2,5 g omega-3 vetzuren en een ander deel kreeg 1,25 g/dag. De rest van de groep kreeg een placebo met vetzuren die qua samenstelling en hoeveelheid overeenkwamen met het gemiddelde Amerikaanse voedingspatroon. Er werd niet alleen gekeken naar groepsverschillen voor wat betreft de eerdergenoemde parameters, maar ook naar veranderingen in de omega-6:omega-3 ratio om individuele verschillen in therapietrouw, absorptie en stofwisseling in kaart te kunnen brengen.
  Suppletie met omega-3 vetzuren resulteerde in een verlaging van de oxidatieve stress met 15% in vergelijking met placebo. De verschillen in telomerase en lengte van telomeren tussen de groepen onderling waren niet-significant, maar er werd wel een verband gevonden tussen de omega-6:omega-3 ratio en de lengte van de telomeren. De lengte van de telomeren was groter naarmate de omega-6:omega-3 ratio afnam (door omega-3 suppletie). Ook daalden in de suppletiegroepen de ontstekingsmarkers met 10-12%, terwijl deze waarden in de placebogroep met 36% toenamen.

  Deze onderzoeksresultaten laten volgens de wetenschappers zien dat een lagere omega-6:omega-3 ratio een gunstig effect heeft op celveroudering. Volgens prof. Jan Kiecolt-Glaser, hoofdauteur van de studie, is het interessante van deze bevindingen dat ze de mogelijkheid suggereren dat een voedingssupplement daadwerkelijk een verschil zou kunnen maken bij verouderingsprocessen.

  Kiecolt-Glaser JK et al: Omega-3 fatty acids, oxidative stress, and leukocyte telomere length: A randomized controlled trial; Brain Behav Immun pii:S0889-S1591(12)00431-X, 23 september 2012 [Epub ahead of print]. PMID 23010452.